Serveis

Més de 30 anys al servei del resident

La nostra residencia està pensada per a donar confort i cura de les necessitats dels nostres residents.
L’atenció individualitzada és un dels nostres pilars on es fonamenta tot el nostre treball.
Al ser una residencia de 31 places ens permet ser una petita família i això precisament ens facilita  poder oferir una atenció especialitzada i adequada a cada persona.

Treballem per fer sentir al resident que està  Com a casa

A banda tots els serveis estan dirigit a diferents especialitats.
Existeix un equip de professionals experts que treballen de forma integral amb totes les persones que viuen al centre, per mantenir la seva autonomia i  la millora de la seva qualitat de vida.

El nostre centre geriàtric disposa d’una gran quantitat de serveis per a proporcionar una bona qualitat de vida als nostres usuàris.

SERVEI MÈDIC

ATENCIÓ PERSONAL

TREBALL SOCIAL

ACTIVITATS

TERÀPIA OCUPACIONAL

FISIOTERÀPIA / REHABITLITACIÓ

PSICOLOGIA

TERÀPIA AMB GOSSOS

El centre compta amb atenció sanitària tots els dies. L’equip està format per el metge titular del centre i infermeria. Ambdós vetllen per la salut, benestar i confort dels resident. La pandèmia ha constituït un gran repte per aquests departament que ha aconseguit mantenir a ratlla la pandèmia i des de l’any passat som una residencia verda on el resident pot sentir-se molt segur. Tot el personal i residents estan vacunats i les persones que s’incorporen al nou equip de professionals o com a residents es gestiona la seva vacunació. Creant un grup bombolla segur i controlat.

Aquest servei està format per un equip d’auxiliars que realitzen totes les tasques de la vida diària juntament amb el residents.
S’encarreguen de garantir totes les necessitats que les persones puguin tenir al seu dia a dia. Garanteixen l’alimentació , higiene, canvis posturals, l’escolta a les seves necessitats, la relació amb la famílies, entre d’altres.

El departament treballa per gestionar les ajudes i la documentació necessària per obtenir la plaça publica amb la residencia o les ajudes de la Generalitat en cas de plaça privada. Aquest departament també gestiona les revisions de grau, revisions econòmiques de la calculadora de la dependència. A banda s’atenen els problemes socials plantejats per les famílies.

Aquest servei té com objectiu la planificació d’activitats dirigides als residents on es prioritza la potenciació i el manteniment de les capacitats dels participants per tal de que a través d’aquestes activitats aconseguim omplir cada dia de diferents tallers que treballant diferents besants de la persona.

El servei estudia les necessitats individuals de cada persona i aplica diferents activitats i tallers dirigits per tal d’aconseguir la major autonomia de la persona i el seu benestar en la realització de les activitats de la vida diària. Es treballen les capacitats físiques, mental i socials.

L’objectiu d’aquest departament és la de millorar les condicions físiques dels residents. Realitza exercicis per millorar cos i ment i aconseguir mantindré l’autonomia personal durant més temps. A banda faciliar que la persona pugui realitzar el major nombre d’activitats de forma autònoma.

Es realitzant les valoracions nueropiscologiques, el diagnòstic emocional i conductual de la persona. Com a resultat d´aquestes valoracions es marcaran objectius terapèutics tant individuals como grupals. A banda realitzarà el seguiment d’evolució del resident.

El gos és l’animal ideal per aquest tipus de teràpia. Ajuda a treballar l’estimulació sensorial i cognitiva, afavoreix l’expressió d’emocions i reforça la comunicació efectiva i lúdica.